Energiasäästlikkus

 KONTIO PALKMAJA – ENERGIASÄÄSTLIK KODU

Energia kokkuhoid aitab säästa loodusressurss.

Keskkonnale mõeldes omab energiasäästlikkus eriti suurt tähtsust. Alustage oma vajaduste hindamisest ning seejärel valige maja jaoks sobiv suurus, kuju ja põrandaplaan, võttes arvesse hoone asendit ilmakaarte suhtes.Soovitame valida materjale, mis on toodetud energiasäästlikult, põhjustades keskkonnale minimaalselt stressi toote kogu elutsükli jooksul. Selliseks materjaliks on puit ja Kontio palkmaja on selline kodu.

Kaasaegne palkmaja on tihe ja energiasäästlik

Hästi soojustatud maja on mugavam, vähendades samal ajal üld- ja hoolduskulusid. Meie arusaam nüüdisaegsest palkehitusest võimaldab meil tagada igas Kontio palkmajas maksimaalsed mugavused ja energiasäästlikkuse, mis on omased naturaalsele puidule. Tihedus on tõendatud Soome riikliku tehnikauurimiskeskuse (VTT) poolt läbi viidud katsetes ja tulemus (the tightness value of N50) on lausa suurepärane! 

Kontio täpsete mõõtmetega palgiprofiilid ja nurktappühendused koos nurkühenduste profiilide kahekordse soojustusega kaitsevad teie kodu külma, tuule ja vihma eest. Kontio projektide ja paigaldusjuhiste täpsel järgimisel ei teki seintes ega nurkades õhupragusid, uste ja akende ümber ei ole tuuletõmmet.

Kuigi Kontio palkmajad on täiesti õhutihedad, on nendes majades kerge hingata. Palgi loomulik omadus soojust ja niiskust tasakaalustada tagab suurepärase kvaliteediga siseõhu igal aastaajal, vähendades samal ajal kulusid automaatsele ventilatsioonile.

Terviklik lähenemine majale

Kuigi tihedus omab suurt tähtsust maja üldisele soojakulule, on sama tähtsusega ka terviklik lähenemine majale. Majakarp koosneb katusest, välisseintest (k.a aknad ja uksed) ja soklist. Kõik need konstruktsioonid peavad olema ehitatud korralikult ja tihedalt.

Välisseintest sõltub ainult 10% kogu energiasäästust, kusjuures enamik soojusest kaob või omandatakse just katuse kaudu. Seetõttu on katuse soojustamine ja isolatsioonimaterjalide õige paigaldamine äärmiselt suure tähtsusega. Kogu energiakulus omavad suurt tähtsust ka aknad ja uksed. Nüüdisaegsed tehnoloogiad, näiteks selektiivsed pinnakatted ja gaastäited, on sellised lahendused, mis tasuvad end ära väiksemate üldkuludega.

Positiivsed sammud üldises tarbimises

Meie elustiil võib tuua suuri positiivseid muudatusi keskkonnas. Valgustid, ventilatsioon ja soojuse taaskasutamine, kaasaegsed vaheldid, päikeseenergia, vett säästev sanitaartehnika ja majapidamisseadmed tagavad märkimisväärse täiendava energiasäästu. Tõhusamate tehnoloogiate kasutamine koduses majapidamises tagab märkimisväärse kokkuhoiu üldises tarbimises.