Kvaliteet

 KONTIO PALKMAJAD – KVALITEET, VÄÄRTUSED JA MISSIOON

Kontio kvaliteet

Kontio kvaliteedi aluseks on kõrgekvaliteedilised looduslikud materjalid, nüüdisaegsed projektlahendused ja tootmistehnoloogiad, samuti spetsiaalsetel väljaõpetel ja kogemustele tuginedes omandatud kõrge professionaalsus.

Mitmete patentide ja sertifikaatide kõrval on Kontiole omistatud CE sertifikaat, mis tõendab, et Kontio majad vastavad Euroopa tehnilistele nõuetele ETA-05/0119. See sertifikaat kehtib kogu Euroopas ja tagab Kontio toodete kõrge kvaliteedi. Tänu sellele sertifikaadile on kergem saada ka finantseerimist, kindlustust ja ehitustegevuses vajalikke erinevaid lubasid.


 

Kontio väärtused

Kontio tegevuse aluseks on keskendumine klientide huvidele ja rangetele kvaliteedinõuetele. Kontio põhiväärtusteks on pühendumine korporatiivse vastutuse põhimõtetele ja tähelepanu pööramine inimesele kui kliendile, partnerile ja töötajale. Puidu tellimisel järgib Kontio loodusressursside mõistliku kasutamise ning looduse ja keskkonna säästmise printsiipi.

 

Kontio missioon

Kõige tänapäevasemaid tehnoloogiaid kasutades toodab Kontiotuote Oy kvaliteetseid palkmaju, mis toetavad ökoloogiliselt puhast ja tervislikku eluviisi.

Oma tegevuses järgib Kontiotuote Oy oma töötajate ja ühiskonna huve ning suhtub ausalt ja vastutustundlikult oma personali, klientidesse ja teistesse osanikesse, aga samuti globaalsesse ümbritsevasse keskkonda.